skip to Main Content

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Komtur Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Plac Farmacji 1, 02-688 Warszawa (Zwanego dalej Operatorem).

CZYM SĄ PLIKI COOKIES

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES

Pliki „cookies” używamy w celu: 
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości 

c) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

JAKICH PLIKÓW COOKIES UŻYWAMY

W ramach stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W RAMACH STRON INTERNETOWYCH STOSOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE RODZAJE PLIKÓW COOKIES:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron internetowych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach stron internetowych 

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych 

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych 

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
internetowej itp. 

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań 

f) „analityczne” pliki cookie analizy internetowej umożliwiają lepsze poznanie sposobu
interakcji użytkowników w zakresie zawartości stron internetowych, aby lepiej zorganizować układ naszej strony. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej strony przez odwiedzających, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkowników na tej stronie. Informacje te nie rejestrują
konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk
korzystania ze strony w stopniu zagregowanym. W tym celu korzystamy z rozwiązania Google Analytics.

PLIKI COOKIES FIRM NIEZALEŻNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONACH INTERNETOWYCH OPERATORA

Google Analytics – pliki cookie analiz stron internetowych gromadzą informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających z naszej strony, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym. 

INNE PLIKI COOKIES

Z uwagi na występowanie różnic w zakresie stosowanych Cookies, opisy odnoszące się do innych plików cookies powinny zostać doprecyzować osobno przez podmiot poniżej:

Facebook – na stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisujące id przeglądarki i zaszyfrowaną wersję tożsamości użytkownika zalogowanego na Facebooku, pliki te pozwalają nam analizować ilość odwiedzin użytkowników przekierowanych do strony www.fluimucil.com.pl z linków opublikowanych na Facebooku i dostosowywać komunikację oraz ofertę do potrzeb odwiedzających.

Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/policies/cookies/

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika (Par 6 pkt.1 lit a RODO), w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (Par 6 pkt.1 lit b RODO). Dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych (PAR 6 pkt.1 lit.f RODO).

CZY PLIKI COOKIES ZAWIERAJĄ DANE OSOBOWE

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PLIKI COOKIES

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na zapisywanie plików cookies, co 365 dni od daty wyrażenia zgody na ich zapisywanie, będziemy podczas Twojej kolejnej wizyty na naszych stronach prosić Cię o ponowne wyrażenie zgody na ich zapisywanie.

USUWANIE PLIKÓW COOKIES

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17441/windows-internet-explorer-change-reset-settings)

FireFox (https://support.mozilla.org/pl/kb/firefox-opcje-preferencje-i-ustawienia)

Opera (https://help.opera.com/pl/touch/settings/)

Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/3118621?hl=pl)

Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

JAKIE ZABEZPIECZENIA STOSUJEMY NA STRONACH

Strony internetowe Operatora są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Operator stron internetowych oferuje Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania materiałów reklamowych oraz zamówionych newsletterów. Operator zapewnia Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z baz danych i umożliwia wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych.

Back To Top