skip to Main Content
Kobieta Paląca Papierosy Na świeżym Powietrzu W Obliczu Gór

Jaki wpływ ma palenie papierosów na nasze płuca?

Czy wiesz, że w dymie tytoniowym znajduje się kilka tysięcy substancji chemicznych, w czym co najmniej 40 z nich wykazuje działanie rakotwórcze? Dowiedz się, jaki wpływ na płuca ma palenie tytoniu.

Jak dym tytoniowy wpływa na układ oddechowy?

Dym tytoniowy składa się z kilku tysięcy różnych substancji chemicznych, które dostają się do płuc palacza. W dymie tytoniowym znajduje się co najmniej kilkadziesiąt substancji o potwierdzonym działaniu rakotwórczym, do tego szkodliwe gazy oraz substancje smoliste, które trwale uszkadzają oskrzela.

Dym papierosowy zawiera także tlenek węgla, arsen, związki siarki, ołów czy cyjanowodór.

Badania potwierdziły, że dym tytoniowy prowadzi do zmian czynnościowych i morfologicznych w układzie oddechowym. Zmiany, które zachodzą w organizmie osoby palącej mogą prowadzić zarówno do chorób zapalnych, jak i rozrostowych.

POChP przy paleniu tytoniu

Palenie tytoniu powoduje przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Choroba ta jest jednym z największych problemów zdrowotnych na świecie. W aż 95% jej powodem jest palenie papierosów. Charakteryzuje się przede wszystkim praktycznie nieodwracalnym, postępującym zmniejszeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Więcej o POChP przeczytasz także tutaj.

Palenie papierosów a rak płuc

Rak płuc także jest jedną z głównych przyczyn ekspozycji na dym papierosowy. W ostatnich latach zauważa się także wzrost zachorowalności na raka płuc u osób niepalących. Ryzyko zachorowania na raka wzrasta więc także w przypadku biernego palenia.

Rak płuc jest jednym z najczęstszych nowotworów u mężczyzn (stanowi około 1/3 nowotworów u mężczyzn). Ryzyko zachorowania zależy między innymi od liczby wypalanych papierosów, wieku, w którym rozpoczęto palenie oraz głębokości zaciągania się dymem tytoniowym.

Zapalenie dróg oddechowych

Palenie papierosów powoduje także inne choroby płuc, takie jak częste zapalenia. Zapalenia mogą występować w różnych obrębach dróg oddechowych i obejmować między innymi oskrzela, krtań czy płuca.

Należy pamiętać, że każda infekcja oraz zapalenie dróg oddechowych osłabia nasz organizm oraz sprawia, że jest on bardziej podatny na kolejne infekcje.

Co jeszcze?

Wiemy już, że palenie tytoniu zwiększa ryzyko zachorowania na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, raka płuc oraz zapaleń w obrębie dróg oddechowych. Ale to nie wszystko.

Rzęski, które znajdują się w naszych drogach oddechowych (czyli te malutkie włoski) pełnią w naszym organizmie funkcję oczyszczania dróg oddechowych z zanieczyszczeń. Palenie papierosów uszkadza poprawne funkcjonowanie rzęsek, przez co nie są w stanie pełnić swojej funkcji i oczyszczać naszych dróg oddechowych z szkodliwych substancji.

Palenie tytoniu powoduje także większe prawdopodobieństwo wystąpienia astmy oskrzelowej, szczególnie u kobiet. Częstotliwość jej występowania u kobiet palących jest od 2 do 3 razy większa, niż u kobiet niepalących.

Palacze zmagają się także ze zwężeniem dróg oddechowych, co utrudnia przepływ powietrza w obu kierunkach. Pęcherzyki płucne są stopniowo niszczone, co wpływa na niezdolność do zaopatrywania organizmu w niezbędną ilość tlenu. Tą przypadłość nazywamy rozedmą płucną.

Niewydolność oddechowa spowodowana paleniem tytoniu sprawia, że w naszym mózgu dochodzi do niedoborów tlenu. To kolejny z organów, który nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu do prawidłowego funkcjonowania.

Bierne palenie – skutki

Osoby, które nie palą papierosów, ale mają regularny kontakt z osobami palącymi także są narażone na choroby płuc oraz dróg oddechowych. Nie oznacza to, że są tak samo narażone jak osoby palące, jednak ze względu na fakt tego, że są biernymi palaczami – ryzyko wystąpienia u nich raka płuc wzrasta aż do 30% w stosunku do osób, które nie mają stałego kontaktu z dymem tytoniowym.

Wdychanie dymu tytoniowego może mieć miejsce w dwóch przypadkach:

  • W momencie kontaktu z głównym strumieniem dymu – czyli dymu wydychanego bezpośrednio przez palacza
  • W momencie kontaktu z bocznym strumieniem dymu – czyli dymu pochodzącego z dopalającej się końcówki papierosa. Dym ten jest bardziej toksyczny od klasycznego dymu wydychanego przez palacza, a co więcej posiada mniejsze cząsteczki, przez co łatwiej przedostaje się do komórek w organizmie.

Osoby, które palą biernie mogą być bardziej narażone na udar mózgu oraz zawał serca. Szacuje się, że wzrost ten może wynosić aż do 25%.

W przypadku kobiet w ciąży bierne palenie może doprowadzić do poronienia, wystąpienia wad wrodzonych płodu czy nagłej śmierci niemowlęcia.

Dzieci przebywające w środowisku, w którym mają stały kontakt z dymem papierosowym są narażone na częstsze infekcje dróg oddechowych, zaburzenia rozwoju, zaburzenia mowy oraz zachowania, a także zaostrzenie przebiegu astmy.

Mogą mieć także objawy ze strony układu oddechowego takie, jak kaszel, duszności czy kichanie.

Back To Top