skip to Main Content
Zastanawiająca Się Kobieta

Co wywołuje choroby dróg oddechowych?

Czy wiesz, że według raportu European Lung Foundation choroby dróg oddechowych oraz płuc są obecnie szóstą najczęściej występującą przyczyną zgonów na świecie? W Europie co ósma osoba umiera z powodu choroby układu oddechowego. Zobacz, jakie są najczęstsze przyczyny problemów z oddechem!

Jak zbudowany jest układ oddechowy?

Układ oddechowy do z definicji system narządów, które warunkują proces wymiany gazowej. Składa się z górnych dróg oddechowych, dolnych dróg oddechowych oraz płuc.

Początkowym elementem układu oddechowego jest nos, a końcowym – płuca. Te składają się z około 300 milionów pęcherzyków płucnych.

Górne drogi oddechowe składają się z:

  • nos zewnętrzny i jama nosowa – zlokalizowane są w górnej części trzewioczaszki. Do ich głównych zadań należy nawilżenie oraz ogrzanie wdychanego powietrza oraz wyłapanie zanieczyszczeń. Nos zewnętrzny i jama nosowa są także odpowiedzialne za odbiór bodźców węchowych.
  • gardło – umiejscowione od podstawy czaszki aż do szóstego kręgu szyjnego. Gardło dzieli się szczegółowo na: nosogardło, gardło środkowe i gardło dolne. Układ oddechowy krzyżuje się w tym miejscu z układem pokarmowym.

Dolne drogi oddechowe składają się z:

  • krtani – której długość u dorosłego człowieka wynosi około 4-6 cm. W tym miejscu dochodzi do powstania głosu. Pełni ona także funkcję zapobiegającą przedostaniu się pokarmu do dróg oddechowych.
  • tchawicy – która jest przedłużeniem krtani i pozwala na przepływ powietrza do płuc. Dodatkowo tchawica wyłapuje zanieczyszczenia oraz przesuwa zanieczyszczony śluz do góry, aby ułatwić jego odkruszanie.
  • oskrzeli – wyróżnia się tutaj lewe i prawe oskrzele górne, które rozgałęzia się, tworząc tym samym tak zwane drzewo oskrzelowe.

Ostatnim elementem układu oddechowego są płuca, czyli pęcherzykowate narządy o. budowie płatowej.

Choroby układu oddechowego

Leczeniem oraz diagnostyką chorób układu oddechowego zajmuje się pulmonolog. W zakresie wszelkich patologii związanych z drogami oddechowymi zaleca się wizytę u tego specjalisty – możliwą w formie wizyty stacjonarnej lub online (tak zwanej teleporady).

Podczas wizyty lekarz będzie w stanie określić schorzenie układu oddechowego, które dzielimy na:

  • choroby obturacyjne, takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, które związane są ze zmniejszonym przepływem powietrza w płucach.
  • choroby restrykcyjne, które związane są ze zmniejszeniem się czynnościowej pojemności płuc. Do takich chorób zaliczana jest między innymi pylica.

Warto jednak zauważyć, że przedstawione powyżej schorzenia mają charakter fizjologiczny, który może być nabyty lub powstać podczas długotrwałe oddziaływanie szkodliwych czynników zewnętrznych.

Do znacznie łatwiej uleczalnych chorób zalicza się między innymi infekcję wirusową lub infekcję bakteryjną dróg oddechowych, zapalenie zatok przynosowych, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc.

Choroby układu oddechowego mogą rozwijać się także w skutek nowotworu, na przykład raka płuc lub raka krtani.

Czynniki powodujące choroby układu oddechowego

Chociaż na niektóre z czynników nie mamy żadnego wpływu – gdyż są one uwarunkowane genetycznie, fizjologicznie lub są związane z wykonywaną pracą (na przykład pylica), istnieje wiele pozostałych czynników zewnętrznych, na które jesteśmy w stanie reagować, aby zapewnić sobie zdrowie układu oddechowego.

Podstawowym czynnikiem wywołującym choroby układu oddechowego jest palenie papierosów. W dymie papierosowym znajduje się blisko 4 tysiące substancji chemicznych, pośród których znajdują się także takie odpowiedzialne za powstanie oraz rozwój komórek nowotworowych w organizmie.

Ponadto, palenie papierosów może powodować powstanie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Nieodpowiednia dieta to także jeden z czynników, który powoduje rozwój różnych chorób układu oddechowego. Otyłość oraz nadwaga są czynnikami, które sprzyjają powstawaniu tak zwanego bezdechu sennego.

W przypadku niedowagi także może dość do schorzeń w obrębie układu oddechowego – między innymi gruźlicy lub obturacyjnej choroby płuc.

Zanieczyszczenie środowiska. Mowa oczywiście o zanieczyszczeniach chemicznych, które mogą doprowadzić do rozwoju takich chorób, jak nieżyt nosa, zapalenie gardła.

Zbyt suche lub zbyt wilgotne powietrze także może prowadzić do patologii w zakresie układu oddechowego. Z tego powodu warto zaopatrzyć się w nawilżacz powietrza z wbudowanym kontrolerem, który na bieżąco będzie monitorował stan powietrza w pomieszczeniach, w których przebywamy.

Ostatnim (z głównych) powodów, które mogą prowadzić do chorób układu oddechowego jest zanieczyszczenie wewnętrzne. Jesteśmy na nie narażeni na każdym kroku – w biurze, pracy, a nawet podczas podróży samochodem. Jednak czy wiesz, że zanieczyszczenia te odpowiadają za około 3% chorób układu oddechowego?

Oczywiście nie możemy zapomnieć o bardzo naturalnym czynniku wywołującym choroby dróg oddechowych, jakim są wirusy oraz bakterie. Skuteczne w walce z tymi czynnikami będzie przede wszystkim podnoszenie swojej odporności, stały wysiłek fizyczny oraz odpowiednia dieta.

Więcej o budowaniu odporności możesz przeczytać także w naszym artykule.

Back To Top